Thông tin!

Máy Chủ ĐỊA GIỚI

Alpha Test: 10h30 ngày 26/01/2022 - Open Beta: 10h30 ngày 28/01/2022

Thông tin Server

 • Exp: x100
 • Phiên bản: Season 6.3
 • Reset: ingame. /reset
 • Giới hạn Reset: 2 lần/ngày
 • Tạo all class: level 1
 • Tạo Guild: level 100
 • Antihack: Thế hệ mới
 • Fanpage
 • Nhóm Facebook
Tạo nhân vật

Lộ trình phát triển

Thời gian Tính năng Ghi chú
Lộ Trình 2 Năm Mở Full Lên kế hoạch từng tháng/quý
Năm thứ 1 Mở Full Item 380 excl
Năm thứ 2 Bổ sung System,Event Item Socket
Năm thứ 3 Lên kế hoạch Xây dựng lộ trình năm 3

Thông tin cần biết

Training/Hunt Map Drop Thông tin
Lông vũ
HHHT
Map Icarus Tỉ lệ 1%
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Kanturu Các Quái Kanturu trở lên
Đá nguyên thủy Vulcanus Tỉ lệ 10%
Jewel Từ Map K2 trở lên Tỉ lệ 5%
Train Master Quái > level 88 Kantru 2 qua cầu trở lên
Mua Vip /muavip 1
/muavip 2
Vip 1 (10% Drop,Exp)
Vip 2 (20% Drop,Exp)
Tẩy điểm Mua bình tẩy Xshop hoặc Lorencia Bar
Tẩy Master trong Game lệnh /taymt Có thể mua Xshop
Reset trong Game Lệnh /reset Rs tốn zen, Jewel

Sự kiện!

Đua TOP ALL 7 NGÀY

Thời gian sự kiện: 10h30 ngày 28/01/2022 ~ 24h ngày 01/10/2021

Thông tin sự kiện Đua top 07 ngày
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Gcoin Nạp cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Giải Thưởng bao gồm Vũ Khí Box Kundun 4 (RF = 1 cặp Vuốt Địa Long)
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

VŨ KHÍ CẤP 4
+ LUCK + SKILL 1 OPTION

TOP BXH
Pmm AD NHận Quà

TOP 2

VŨ KHÍ CẤP 4
+0 + SKILL + 1 OPTION

TOP BXH
Pmm AD NHận Quà

TOP 3

200K WCOINT

TOP BXH
Pmm AD NHận Quà

Sự kiện!

ĐUA TOP CHỦNG TỘC 15 NGÀY

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 24/09/2021 ~ 23h59 ngày 09/10/2021

Thông tin sự kiện Đua TÓP 15 ngày
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng reset cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Trong thời gian đua top chủng tộc không được đổi giới tính
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

1 SET CẤP 3
+ 0 + LUCK + 1 OPTION

TOP BXH
Pmm AD NHận Quà

TOP 2

500K WCOINT

TOP BXH
Pmm AD NHận Quà

TOP 3

300K WCOINT

TOP BXH
Pmm AD NHận Quà