Alpha Test : 13h00 08/07/2021

OPEN BETA : 17h00 10/07/2021

MÁY CHỦ LORENCIA

RESET NHẬN WCOIN

ĐĂNG KÝNHÓM ZALO

Alpha Test: 13h00 ngày 08/07/2021

Open Beta: 17h00 ngày 10/07/2021

Thông tin Server

 • Exp : x200
 • Tỉ lệ Drop : 2%
 • Phiên bản : Season 6.3
 • Giới hạn Reset : 3 lần/ngày
 • Antihack : Phiên bản Pro
 • Alpha Test : 13h00 - 08/07/2021
 • Open Beta : 17h00 - 10/07/2021 (19h thả quái)

Tạo nhân vật

 • Tất cả class tạo từ level 1
 • Tạo NV mới : 500 Point / 100.000 Zen
 • Tạo Guild : Cần 100 Level

HỆ THỐNG

Chủng Tộc Chi Tiết Phần Thưởng
Phù Thủy (DW) Click Để Xem Vũ Khí + Wing 3

Thông tin cần biết

Hệ Thống Chi Tiết Ghi Chú
Sự Kiện Ingame Click Để Xem Cập nhật 07/2021

Đua TOP Alpha Test

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/07/2021 ~ 23h59 ngày 09/07/2021

Thông tin sự kiện Đua TOP Reset
 • Không giới hạn số lần Reset trong thời gian Alpha Test
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số lần Reset cao nhất trong BXH
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 Wcoin
+ Tài khoản khi OPEN
300.000 Wcoin
+ Tài khoản khi OPEN
200.000 Wcoin
+ Tài khoản khi OPEN

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/07/2021 ~ 23h59 ngày 09/07/2021

Thông tin sự kiện Truyền Nhân Golbin
 • Là người chế tạo thành công item Hoàn hảo +15 đầu tiên
 • Item hoàn thành phải có cấp độ +15 (Hoàn Hảo)
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 Wcoin
+ Tài khoản khi OPEN

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 10/07/2021 ~ 23h59 ngày 20/07/2021

Thông tin sự kiện Đua TOP RESET
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 Cánh Cấp 2 + Luck + 2 Option tùy chọn
01 tài khoản duy nhất
01 Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option tùy chọn
01 tài khoản duy nhất
01 Cánh Cấp 2 + Luck
01 tài khoản duy nhất

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 10/07/2021 ~ 23h59 ngày 20/07/2021

Thông tin sự kiện Đua TOP Phú hộ
 • Người ủng hộ nhiều nhất sau khi kết thúc đua top
 • BQT chỉ nhận nạp chuyển khoản ATM trước 15 phút khi Event sắp kết thúc để công bằng với tất cả game thủ
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
01 Cánh Cấp 2 + Luck + 2 Option tùy chọn
01 tài khoản duy nhất
01 Cánh Cấp 2 + Luck + 1 Option tùy chọn
01 tài khoản duy nhất
01 Cánh Cấp 2 + Luck
01 tài khoản duy nhất


Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 10/07/2021 ~ 23h59 ngày 20/07/2021

Thông tin sự kiện Đua Top Bang Hội
 • Là Guild có tổng reset cao nhất trên BXH
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
100 Bless + 100 Soul Chia đều cho các thành viên
100 Bless Chia đều cho các thành viên
100 Soul Chia đều cho các thành viên